Загальні умови прокату

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОКАТУ


Відповідно до умов цього Договору прокату (надалі - Договір) Наймодавець передає Наймачеві, чиє ім’я та адреса зазначені у пункті (15), у тимчасове володіння та користування транспортний засіб, зазначений у пунктах (7. 8), на строк та за плату, що зазначені у пунктах (31, 12) Договору.
Цей Договір є договором приєднання та публічним договором.
Наймач приймає на себе зобов’язання за цим Договором шляхом його підписання. Наймодавець має право надсилати усі офіційні повідомлення за адресою вказаною Наймачем і зазначеною у пункті (15) цього Договору.
1. Наймодавець передає транспортний засіб (надалі - ТЗ) Наймачеві у технічно справному стані, що відповідає вимогам, які пред’являються до ТЗ; укомплектований необхідним устаткуванням та аксесуарами, наявність яких є обов’язковою відповідно до вимог законодавства України, в чистому вигляді. Ніяка поломка та/або пошкодження, що виникли протягом строку прокату ТЗ та не пов’язана із ДТП не розцінюється як порушення чи не виконання Наймодавцем зобов’язань за Договором.
2. Наймач підтверджує, що отримав ТЗ у доброму технічному стані, з повністю укомплектованим і чистим кузовом без жодних ознак пошкоджень або аварій, крім тих, що зазначені у Акті технічного стану транспортного засобу. Після отримання Наймачем ТЗ скарги, щодо видимих дефектів ТЗ не приймаються.
3. Наймодавець складає Акт технічного стану ТЗ, в якому вказуються видимі пошкодження та дефекти ТЗ, в разі якщо такі існують, підписує його у Наймача та надає йому копію такого Акту.
4. Наймач приймає на себе та несе повну матеріальну відповідальність за збереження ТЗ і зобов’язується повернути ТЗ в справному стані у визначений у пункті (9) термін.
5. При втраті ТЗ або доведення його до повної непридатності, та невиконанні вимог, встановлених пунктом (18) цього Договору Наймач зобов’язується відшкодувати ринкову вартість ТЗ згідно Звіту незалежного експерта. У випадках псування чи розукомплектування ТЗ Наймач зобов’язується відшкодувати понесені Наймодавцем витрати на ремонт ТЗ.
6. Наймач гарантує, що він або інші особи уповноважені на керування ТЗ, мають посвідчення на право керування ТЗ відповідної категорії і необхідний вік та стаж курування ТЗ.
7. ТЗ повертається Наймодавцю у стані, в якому його було прийнято у користування, з урахуванням нормального зносу та разом з обладнанням, шинами, документами, комплектуючими та іншими елементами, які були надані Наймодавцю згідно Акту технічного стану ТЗ. Наймач повертає ТЗ за місцем, де його було отримано у прокат, або за місцем, зазначеним у пункті (10) цього Договору. При неповерненні ТЗ у строки і у місці, узгодженому сторонами, Наймач погоджується з правом Наймодавця заявити цей ТЗ у розшук через правоохоронні органи.
8. ТЗ повинен бути повернутий із таким же об’ємом палива як і при наданні Наймачу, об’єм палива при наданні ТЗ Наймачу та при його поверненні вказується в Акті технічного стану ТЗ. У випадку, якщо ТЗ повертається із меншим об’ємом палива ніж при наданні, Наймодавець має право вимагати пропорційного відшкодування вартості палива відповідно до тарифів Наймодавця.
9. На ТЗ, що використовується Наймачем, розповсюджуються умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів згідно із законодавством України (надалі - ОСЦПвВНТЗ), а також добровільне страхування цивільно-правової відповідальності.
10. Всі ризики щодо ТЗ (як джерела підвищеної небезпеки) переходять до Наймача з моменту передачі йому ТЗ. З моменту отримання ТЗ, Наймач несе встановлену законом відповідальність перед Наймодавцем та/або третіми особами за завдання їм будь-якої шкоди, нанесення збитків при використанні ТЗ. З метою попередження настання негативних наслідків (збитків) в наслідок настання ДТП або незаконного заволодіння ТЗ, Наймодавець забезпечує страхування ТЗ на весь строк дії цього Договору за категоріями страхування, що вказані у пунктах (51 та 55) цього Договору. У випадках настання ДТП, пошкодження або незаконного заволодіння ТЗ, Наймач зобов’язаний кожного разу виконати вимоги пункту (18) цього Договору та компенсувати Наймодавцю суму особистої відповідальності Наймача, яка передбачена відповідними категоріями.
11. ТЗ було застраховано Наймодавцем від пошкоджень, пожежі та викрадення. Особиста відповідальність Наймача варіює, сума визначається в пунктах про Тарифи і залежить від групи, до якої належить ТЗ.
12. На ТЗ розповсюджуються наступні типи страхування, та особиста відповідальність Наймача, зазначена в пунктах (50, 51, 55) Договору:
13. Страхові ризики по «КАСКО»:
13.1. «ТР» – незаконне заволодіння ТЗ або повна конструктивна загибель ТЗ;
13.2. «CDW» – дорожньо-транспортна пригода;
13.3. «FE» – пожежі, вибуху;
13.4. «IATP» – протиправних дій третіх осіб;
13.5. «AD» – стихійного лиха (удару блискавки, бурі, шторму, урагану, зливи, граду, землетрусу, селю, обвалу, зсуву, паводка, повені), нападу тварин;
13.6. «EI» – зовнішнього впливу на ТЗ сторонніх предметів (у тому числі: викид каменів або інших твердих фракцій з-під коліс транспорту чи самовільне падіння дерев або предметів);
14. Страхування відповідальності перед третіми особами – «TPL».
15. Наймачу забороняється використовувати ТЗ: у спосіб, відмінний від умов експлуатації ТЗ згідно з вимогами Виробника, зазначеними в інструкції по експлуатації ТЗ, правилами дорожнього руху та/або цільового призначення ТЗ; для вчинення протиправних діянь; для перевезення товарів з порушенням митних правил або в інший незаконний спосіб; з порушенням ПДР в частині перевезення пасажирів та вантажу; для перевезення пасажирів за гроші; без наявності у водія належного посвідчення на керування транспортним засобом відповідної категорії; водієм, що знаходиться у стані алкогольного сп’яніння або перебуває під впливом наркотичних чи токсичних речовин, знаходиться у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і уваги; у заздалегідь відомому Наймачу несправному технічному стані (визначення технічного стану ТЗ проводиться відповідно до ПДР); з наявними технічними пошкодженнями; для перевезення вибухо- вогненебезпечних та радіоактивних предметів та речовин; по дорогам з відсутнім твердим покриттям та/або глибокими калюжами; особою, водійський стаж відповідної категорії якої є меншим ніж 2 (два) роки; за межами території України без отримання письмової згоди Наймодавця.
16. Використання (керування/експлуатація) ТЗ:
16.1. ТЗ керує Наймач, чиє ім’я та адреса електронної пошти зазначені в пункті (15) цього Договору і який має дійсне посвідчення водія (номер посвідчення водія вказується у пункті (16) цього Договору). ТЗ можуть керувати уповноваженні Наймачем особи, які вказуються Наймодавцем у пункті (15) цього Договору.
16.2. Вік водія, що здійснює керування ТЗ, не повинен бути меншим ніж 21 рік. Загальний стаж керування ТЗ водія повинен становити не менше ніж 2 роки.
16.3. Наймач несе повну відповідальність за дотримання водієм, якому він передав/доручив керування ТЗ, умов цього Договору.
17. Наймач несе особисту відповідальність за сплату Наймодавцю (на його вимогу):
17.1. плати за користування ТЗ згідно з діючими Тарифами, розмір якої залежить від кількості днів прокату, кілометрів пробігу під час прокату. Кількість кілометрів розраховується з різниці між показанням одометру на момент надання ТЗ Наймачу і на момент повернення ТЗ Наймодавцю. При поверненні ТЗ Наймодавцю пізніше встановленої дати, Наймач оплачує період фактичного використання ТЗ. Наймодавець має право вимагати попередню оплату, яка відповідає платі за користування ТЗ протягом всього строку прокату;
17.2. компенсацію сум збитків; будь-яких додаткових платежів з урахуванням податків (страхування від ДТП, пошкодження, викрадення, плата за доставку, послуги евакуатора тощо) на які він погоджується шляхом підписання цього Договору;
17.3. суми власної фінансової відповідальності;
17.4. штрафи на випадок ДТП, керування транспортним засобом у стані сп’яніння, та інших порушень правил дорожнього руху, витрати на паркування; послуги з евакуації ТЗ;
17.5. повної вартості ремонту ТЗ, якщо Наймач повертає ТЗ Наймодавцю поза часом роботи Наймодавця і не демонструє його персоналу (Наймодавця), або коли Наймодавець помітив пошкодження ТЗ після того як Наймач залишив його.
18. Наймач та будь-який уповноважений ним водій зобов’язані вжити необхідних заходів для захисту інтересів Наймодавця та страхової компанії Наймодавця на випадок ДТП та інших подій, що мають ознаки страхової події, а саме:
18.1. негайно повідомити ДАІ і не залишати місця ДТП до виконання вимог зазначених в пункті (18.3) цього Договору і отримання дозволу від відповідальної особи Наймодавця або представника страхової компанії;
18.2. надавати достовірні відомості щодо часу, місця та обставин події;
18.3. необхідністю оформлення усіх необхідних документів щодо аварії, відомостей щодо усіх її учасників;
18.4. в усіх випадках, коли Автомобіль потрапляє в аварію, Наймач зобов’язаний викликати наряд Державної автомобільної інспекції(ДАЇ), і після оформлення ДТП (обов’язково отримати довідку про ДТП) надати прокатній компанії протягом 24 годин з моменту аварії наступні документи:
- копія довідки про ДТП (повинно бути – Довідка про ДТП з зазначенням марки, моделі, державного номерного знаку, П.І.Б та/або найменування Власника ТЗ, місця та часу пригоди, а також механічних пошкоджень на ТЗ);
18.5. при настанні страхової події за будь-яким ризиком не пізніше 72 години з моменту такої події надати Наймодавцю наступні документи:
- письмові пояснення з детальним описанням випадку, що стався (по можливості отримати прізвища та адреси учасників ДТП та свідків і передати цю інформацію Наймодавцю);
- копія посвідчення водія – учасника ДТП;
- копія подорожнього листа та/або довіреності;
- копія техпаспорту ТЗ.
18.6. Якщо Наймач не користується ТЗ, з метою уникнення можливих пошкоджень або викрадення ТЗ, Наймач зобов’язаний вжити необхідних запобіжних заходів (замкнути двері, заблокувати кермо, зняти панель радіо і т.п.). У випадку Викрадення/Угону або Незаконного заволодіння ТЗ, Орендар звільняється від відповідальність за умови, якщо він повернув Наймодавцю ключі (пульт дистанційного керування сигналізацію, якщо такий є) та документи (свідоцтво про реєстрацію ТЗ, страховий поліс ОСЦПвВНТЗ та екземпляр цього Договору) і виконає вимоги пункту (18.7). цього Договору. В іншому випадку Наймач зобов’язаний відшкодувати Наймодавцю нанесені збитки у повному обсязі;
18.7. Якщо ТЗ став об’єктом Викрадення/Угону або Незаконного заволодіння Наймач зобов’язаний негайно письмово повідомити про це Наймодавця, і не пізніше ніж через 24 години після того, як йому відомо про цю подію, звернутись у відділ органів внутрішніх справ за місцем події і подати письмову заяву про Викрадення/Угон або Незаконне заволодіння ТЗ, і окрім того, додатково, протягом наступних 48 годин надати Наймодавцю:
- заяву з відміткою ОВС про її прийняття,
- оригінал довідки (або копія процесуального документу) органів МВС або інших компетентних органів про факт та обставини настання події, що має ознаки страхової події, у разі порушення кримінальної справи – довідка або копія Постанови органів МВС або інших компетентних органів про порушення кримінальної справи та про зупинення або закінчення досудового слідства.
18.8. При настанні страхової події за ризиками «AD» додатково надається:
- довідка з метеорологічної чи сейсмологічної служби, а в разі падіння на ТЗ будь-яких предметів – довідка-роз’яснення підприємств, на території яких мав місце страховий випадок, та свідчення не менше двох свідків з зазначенням ПІБ, паспортних даних та місця проживання.
18.9. При настанні страхової події за ризиком «FE» додатково надається:
- довідка органів пожежного нагляду, щодо причини пожежі, якщо є можливість їх встановлення, із зазначенням повного імені (назви) Наймача, марки, моделі і державного реєстраційного номеру ТЗ, місця та часу пошкодження ТЗ, переліку пошкоджень, завданих ТЗ та/або додатковому обладнанню.
18.10. При настанні страхової події за ризиком «IATP» додатково надається:
- довідка органів МВС із зазначенням повного імені Орендаря або Орендодавця, марки, моделі та державного реєстраційного номеру автомобіля, місця, часу та обставин настання події, переліку пошкоджень, завданих автомобіля та/або додатковому обладнанню, із зазначенням обладнання, щодо якого мало місце звернення до правоохоронних органів.
19. Наймодавець, який не є володільцем ТЗ, не може нести відповідальність за будь-які витрати або пошкодження, що сталися безпосередньо через механічні дефекти вказаного ТЗ або його комплектуючих внаслідок ДТП чи інших причин.
20. Наймач зобов’язується відшкодувати Наймодавцю будь-які збитки, що пов’язані із притягненням останнього до відповідальності як власника ТЗ у зв’язку із нанесенням Наймачем будь-якої шкоди майну, життю або здоров’ю третіх осіб в наслідок використання ТЗ протягом строку дії цього Договору.
21. Наймач не має права відчужувати ТЗ, надавати його в заставу або використовувати його в будь-який інший спосіб в якості забезпечення, надавати його в піднайм чи користування або керування особам, які не вказані у пункті (15) цього Договору.
22. Наймач має право відмовитися від цього Договору і повернути ТЗ Наймодавцеві у будь-який час. Плата за прокат ТЗ, що сплачена Наймачем за весь строк прокату, зменшується відповідно до тривалості фактичного користування ТЗ.
23. Надання ТЗ на прокат здійснюється тільки після блокування (пре авторизації) Наймодавцем на платіжній картці Наймача початкової суми (грошових коштів) в розмірі що зазначено в пункті (69) Договору під заставу.
24. У всіх правовідносинах, що не урегульовані цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України. У випадку виникнення суперечок відносно умов цього Договору, то для розгляду і вирішення цією суперечності зацікавлена сторона може звернутись до відповідного суду України.
25. Будь-які доповнення чи зміни до цього Договору повинні бути викладені у письмовій формі і підписані Сторонами.
26. У випадку порушення Наймачем цього Договору, Наймодавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку і повернути ТЗ, у такому випадку Наймодавець повинен повідомити Наймачу про припинення цього Договору.
27. При укладенні цього Договору Наймач погоджується на:
27.1. Інформація, що вказана у цьому Договорі і стосується Наймача є правдивою і вірною. Невірна інформація не може тягнути за собою недійсність цього Договору.
27.2. Наймач ознайомлений з правилами дорожнього руху, що діють на території України та зобов’язується їх дотримуватись.
27.3. Наймач цим надає Наймодавцю повноваження та право на блокування (пре авторизацію) і отримання всіх необхідних сум у відповідності із цим Договором і на його виконання з платіжної картки Наймача, реквізити якої вказані у пункті (15) цього Договору, включаючи витрати, передбачені пунктом (17) до цього Договору.© Avis Rent-a-Car Ukraine 2018